מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רד"ק (רבי דוד קמחי) 1160 - 1235

בלשן ומחבר המילון "ספר השורשים" וספר הדקדוק "מכלול" וכן פירוש על התורה, על הנביאים ועל תהלים. פירושיו הם על דרך הפשט ונדפסו במהדורות רבות.
מתומכי הרמב"ם בוויכוח על ספריו. השתתף בוויכוחים פומביים עם נוצרים.
נמצא בשכונת בן ציון