מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רבי מאיר בעל הנס

חי במאה השניה לספירה. תלמידו של רבי עקיבא. מראשי הדור שאחרי בר-כוכבא. שינה את נוסח המשנה, ואת הנוסח הזה קבע רבי יהודה הנשיא כיסוד לניסוחו שלו. דמות מרכזית באגדה. מקום קברו בטבריה הוא אתר מקודש ומקום עלייה לרגל.
נתפרסם ברחבי העולם בשל קופת הצדקה הנקראת על שמו: "קופת רבי מאיר בעל הנס", שנועדה להתרים לצדקה למען עניי ארץ-ישראל.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קריית צאנז