מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית חנה (ממלכתי דתי) תיכון לבנות (קריית צאנז - עצמאי)

שני מקורות לשם "חנה": 1) שם סבתו ושם בתו של האדמו"ר מצאנז, הרב יקותיאל הלברשטם ז"ל, מקים הקריה. 2) שלוש המצוות שעליהן צוו בנות ישראל: חלה, נידה והדלקת נרות.