מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קרן קיימת לישראל (קק"ל)

הקרן המרכזית של התנועה הציונית לגאולת אדמות ישראל ולהכשרתן להתיישבות. נוסדה ב-1901 בקונגרס הציוני השלישי לפי הצעת פרופסור הרמן שפירא.
קק"ל עסקה באיסוף תרומות למען הגשמת המטרות. אמצעי האיסוף השתנו במהלך השנים. היו בהם: הקופסא הכחולה, מס עצמי, בולים, קערות של תרומות בבתי-כנסת, בייחוד בערב יום כיפור, תרומות לנטיעת עצים, הרשמות בספר הזהב וכו'. עד להקמת המדינה היו ברשותה קרקעות ששטחן כמיליון דונם, וניטעו מאה ועשרים מיליון עצים.
מאז קום המדינה עוסקת קק"ל בהכשרת קרקעות ובהשבחתן, בנטיעות, באגירת מים וכו'. מראשיה: יוהאן קרמנצקי, נחמיה דה-לימה, מנחם אוסישקין ואברהם גרנות.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)