מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קרן היסוד

הזרוע הכספית של התנועה הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית. נוסדה בלונדון בשנת 1920. במשך השנים אספה מיליוני דולרים מציונים ומלא-ציונים למימון העלייה וההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.
בעת האחרונה אוספת "קרן היסוד" את הכספים באמצעות "המגבית היהודית המאוחדת", בעיקר לצורך מימון העלייה והקליטה.
נמצא בשכונת קרית נורדאו