מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קפלן אליעזר 1891 - 1952

איש ציבור, חבר כנסת ושר. יליד רוסיה. ממנהיגי "צעירי ציון".
עלה ארצה ב-1920. ממנהיגי "הפועל הצעיר" ומפא"י. מזכיר ההסתדרות וחבר עיריית תל-אביב. חבר הנהלת הסוכנות היהודית וגזברה. חבר הכנסת הראשונה והשנייה. סגן ראש הממשלה ושר האוצר הראשון בממשלת ישראל. השפיע על כלכלת ישראל ועל מדיניותה בענייני כספים.

רחובות בשכונה