מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קלישר צבי הירש הרב 1795 - 1874

רב, ממבשרי שיבת ציון. יליד פולין. סבר כי הגאולה תבוא ע"י יישוב ארץ-ישראל ולא במעשה נסים. בספריו "דרישת ציון" ו"שלום ירושלים" קרא לעלייה ולהתיישבות. ייסד אגודות שעזרו בהקמת יישובים חקלאיים. עודד את הקמתו של בית-הספר החקלאי "מקווה ישראל" ע"י כי"ח ("כל ישראל חברים" - "אליאנס"). רעיונותיו השפיעו על משה הס ועל תנועת "חיבת ציון". על-שמו הקיבוץ טירת צבי.
נמצא בשכונת נאות הרצל