מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קורצ'אק (הנריק גולדשמיט) יאנוש 1878 - 1942

רופא, סופר ומחנך. יליד פולין. מ-1911 עמד בראש בית יתומים יהודי בוורשה, שנוהל ע"י הילדים עצמם בשיטות חינוך חדשניות.
כתב מחקרים עיוניים וספרי ילדים ובהם: "המלך מתיא" ו"יותם הקוסם".
במלחמת העולם השנייה ניהל מוסד לילדים בגטו ורשה. עם הליכתם של חניכיו לתאי הגאזים הותר לו להשתחרר, אבל הוא סירב לנוטשם, ויחד הלכו אל קצם.
נמצא בשכונת קרית נורדאו