מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קאפח יחיא, הרב

זקן הרבנים של יהודי תימן בדור האחרון. יליד תימן. שימש תקופה מסוימת בכהונת "חכם באש"י" ורב ראשי. מנהיג רוחני, מחנך וראש ישיבה.
הכניס שיפורים וחידושים בשיטות החינוך והלימוד. ללימוד המקרא, המשנה, הגמרא והפוסקים הוסיף גם לימודים כלליים, כגון חשבון, היסטוריה, אסטרונומיה ופילוסופיה דתית על פי שיטותיהם של רב סעדיה גאון, הרמב"ם ורבי יהודה הלוי.
נפטר בשנת תרצ"ב בצנעא שבתימן. תלמידיו הקימו בתי כנסת ואגודות בשם "אבי דוד", על-שמו ועל-שם בנו העילוי, דוד, שנפטר בעודו צעיר לימים. נפטר בשנת 1932.
נמצא בשכונת בן ציון