מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

צירלסון יהודה לייב, הרב 1859 - 1941

מנהיג ציוני. ממייסדי "אגודת ישראל" וחבר המועצה העולמית שלה. חבר הסנאט הרומני. רב ראשי ליהודי בסרביה. נהרג ע"י הגרמנים.