מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

צייטלין הלל 1871 - 1942

סופר, הוגה דעות ועיתונאי. יליד פולין. לאחר פרעות קישינב ב-1903 הפך לציוני ופנה לטריטוריאליזם. עסק בתורת הסוד וכתב על החסידות ובייחוד על חב"ד. נפטר בדרך לטרבלינקה עטוף טלית ותפילין.
נמצא בשכונת נאות הרצל