מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פרץ י"ל (יצחק לייבוש) 1852 - 1915

סופר בעברית ובאידיש, מאבות ספרות האידיש החדשה. יליד פולין. מ-1891 פקיד זוטר בוועד הקהילה בוורשה.
סיפוריו ספוגי רומנטיקה של חיי "עמך" ושל פולקלור העיירה, והוא מבטא מובהק שלהם. מספריו: "מפי העם", "חסידות", "במשכנות עוני" ו"בלילה בשוק הישן".
נמצא בשכונת קרית נורדאו