מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פרומקין אריה לייב 1845 - 1916

רב, חוקר, סופר ועסקן ציוני. יליד ליטא. ביקר בארץ פעמיים ועלה ב-1911. ב-1882 חידש את היישוב בפתח תקווה, אשר נעזבה על ידי מתיישביה הראשונים בגלל מחלת מלריה קשה. כתב את "תולדות חכמי ירושלים" וההדיר את "סידור רב עמרם גאון".
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)