מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פינסקר (ליאון) יהודה לייב 1821 - 1891

רופא, מראשי "חיבת ציון". יליד פולין. ב-1882 פרסם את חיבורו "אוטואמנציפציה", ובו ניתוח שורשי האנטישמיות וקריאה להקמת מרכז לאומי. ספרו הביא לידי הקמת תנועת "חובבי ציון". פינסקר עמד בראש ועידות דרוסקניק וקטוביץ. על-שמו נחלת יהודה שליד ראשון לציון.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)