מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פינס יחיאל מיכל 1842 - 1913

מן המשכילים העברים שביקשו למזג את הטוב שבמסורת עם המועיל שבהשכלה. מראשוני "חובבי ציון".
יליד ביילורוסיה. עלה ארצה ב-1878 והתיישב בירושלים.
ממייסדי יהודייה ופתח-תקווה. ייסד למען הביל"ויים בית חרושת במוצא ואת אגודת "ישיבת החרש והמסגר". גאל את אדמת גדרה.
השתתף בייסוד "אוהל משה" ו"מזכרת משה" בירושלים.
מראשוני המחדשים את הדיבור העברי וממייסדי ועד הלשון.
על-שמו כפר פינס.
נמצא בשכונת נאות הרצל