מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עובדיה (גוטסדינר) אברהם הכהן 1893 - 1941

עסקן ציוני ואיש ציבור. יליד גליציה. מזכיר "המזרחי" וממייסדי "צעירי המזרחי" (תנועת "תורה ועבודה"), "הנוער הדתי", "השומר הדתי" ו"בני עקיבא". ב-1928 עבר לוורשה, ושם ניהל את רשת החינוך הדתי "יבנה". מורה בבית המדרש לרבנים "תחכמוני". ציר לקונגרסים ציוניים, חבר ההנהלה העולמית של "תורה ועבודה".
ב-1934 עלה ארצה וניהל את המחלקה לתרבות ולחינוך של המזרחי.