מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סירקין נחמן (1868 - 1924)

מהוגי הדעות הראשונים של הציונות הסוציאליסטית. יליד רוסיה. ציר לקונגרס הציוני הראשון. ממייסדי הקונגרס היהודי-האמריקאי. בברלין הקים את האגודה המדעית היהודית-הרוסית. הטיף להגשמת הציונות בדרך של התיישבות קואופרטיבית בארץ ישראל. לאחר דחיית תוכנית אוגנדה היה ממנהיגי התנועה הטריטוריאליסטית.
ב-1907 עבר לניו-יורק והצטרף לפועלי ציון". ב-1919 היה חבר המשלחת היהודית לוועידת השלום בפריס. על-שמו כפר סירקין ע"י פתח תקווה.

רחובות בשכונה