מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סיני

חצי אי מדרום לישראל השייך למצרים. נכבש על ידי צה"ל במלחמת קדש ובמלחמת ששת הימים, אך בשתי הפעמים הוחזר למצרים. בתחומו נמצא הר סיני שבו ניתנה התורה לעם ישראל בצאתו ממצרים. הדעות חלוקות באשר למקומו של הר סיני. בית הספר הממלכתי-הדתי "סיני" נמצא ברחוב זה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)