מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ניסנבוים יצחק (1868 - 1943)

עסקן ציוני. יליד פולין. למד בישיבת וולוז'ין, פרסם מאמרים, הראשונים שבהם נתפרסמו ב"המליץ". היה קרוב אל "חובבי ציון", השתתף בייסוד האגודה "שפה ברורה" במינסק. עמד בחליפת מכתבים עם ביאליק.
ביקר בערים רבות בפולין וברוסיה ועורר את היהודים לעלות ארצה. השתתף בקונגרסים ציוניים בזמן הוויכוח על אוגנדה, ביקר בארץ-ישראל. חבר מערכת "הצפירה". נשיא "המזרחי" בפולין. נפטר בגטו ורשה.
נמצא בשכונת אום ח'אלד (שכונה)