מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ניל"י

ר"ת: (נ-צח י-שראל ל-א י-שקר). מחתרת יהודית בארץ ישראל ובסוריה בימי מלחמת העולם הראשונה, שחבריה עשו פעולות ריגול למען אנגליה ובנות בריתה כדי לסייע בכך לגאולת הארץ מעול הטורקים.
מייסד המחתרת היה אהרן אהרונסון איש זכרון יעקב, הוא ואחותו שרה היו מראשיה. אחרי מותו של אהרון אהרונסון ב-1919 חדלה התנועה להתקיים. בגלל פעילותה של התנועה למען הבריטים התעורר ביישוב פולמוס קשה, שכן רבים חששו שהדבר מסכן את קיומו של היישוב.
נמצא בשכונת רמת אפרים