מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נויפלד (ניפלד) אלימלך 1899 - 1956

יליד פולין. תלמיד ישיבה, רב, חבר מרכז "צעירי המזרחי". ציר לקונגרסים ציוניים. חבר המשרד הארצישראלי בפולין וחבר נשיאות הוועד הפועל הציוני. עלה ארצה ב-1934. חבר המרכז העולמי של "המזרחי" ו"הפועל המזרחי".