מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מתתיהו הכהן

ממודיעין, ראשון לבית החשמונאים, שעמד בראש המורדים נגד אנטיוכוס אפיפנס ב-167 לפנה"ס. כשנדרש להשתחוות לפסל זאוס, סירב ונמלט עם חמשת בניו למדבר יהודה, ושם הרים את נס המרד ביוונים. כעבור שנה העביר את הנהגת המרד לבנו יהודה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)