מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מרק אברהם יעקב, הרב (1884 - 1941)

יליד גליציה. בגיל 20 הוסמך לרבנות. ד"ר לפילוסופיה. רב ראשי בצ'רנוביץ' ונואם מפורסם. בקונטרס "קול יעקב" (כתוב גרמנית) פרסם מאמר בעניין זכותנו על הכותל המערבי. ממנהיגי "המזרחי" ברומניה.
כאשר פלשו הנאצים לרומניה הם עינווהו, אילצוהו לכרות לעצמו קבר וירו בו. אלמנתו העידה במשפט אייכמן על עינויו ועל הוצאתו להורג.