מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מיכ"ל (מיכה יוסף לבנזון)

בנו של אד"ם הכהן לבנזון, מגדולי המשוררים העברים בתקופת ההשכלה. יליד וילנה. משיריו האפיים: "שלמה וקוהלת", "משה על הר העברים", "רבי יהודה הלוי", "נקמת שמשון", ו"יעל וסיסרא". בהיותו בן 17 לקה בשחפת ובן 24 נפטר.
נמצא בשכונת קרית נורדאו