מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הלפרין מיכאל 1860 - 1919

חובב ציון ואיש מגן וחזון. יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1885. ממייסדי נס-ציונה ומחלוצי ארגון הפועלים בארץ ישראל.
ממייסדי "פועלי ציון" ברוסיה ובארץ. הוגה הרעיון של ייסוד "לגיון העם".