מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מוריה

ע"ש הר המוריה שעליו היתה עקדת יצחק, ואח"כ נבנה עליו בית המקדש. ברחוב זה נמצא בית-הספר הממלכתי-הדתי "נועם".
ע"פ המסורת בית המקדש נבנה על הר המוריה ושם נערכה עקידת יצחק.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עין התכלת