מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נועם (מפד"ל - דתי בשילוב עצמאי)

מקור השם, הפסוק: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג, 17).