מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מאנה מרדכי צבי (1859 - 1886)

משורר עברי וצייר. שירתו לירית-אינדיבידואלית. יליד רוסיה. למד בישיבות במינסק ובווילנה ובבית ספר לציור. פרסם מאמרים ב"המליץ" וב"הצפירה" בחתימת המצי"ר (ה-בחור מ-רדכי צ-בי י-ליד ר-דישקביץ). בשירו "משאת נפשי" הביע את כיסופיו לארץ ישראל. נפטר משחפת.
נמצא בשכונת קרית נורדאו