מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מאירוביץ מנשה 1860 - 1949

אגרונום, איש ביל"ו. יליד רוסיה. ב-1882 עלה ארצה. ממייסדי ראשון לציון ומראשוני העוסקים בבעיות החקלאות בארץ-ישראל. ממייסדי "אגודת הכורמים" (ב-1906) והתאחדות המושבות ביהודה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)