מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לוין משה הלוי, הרב 1907 - 1977

הרב הראשי של נתניה.יליד ליטא. תלמיד "החפץ חיים", מוסמך לרבנות מישיבת מיר. עלה ארצה בשנת 1935. לאחר מכן נתמנה לרבה של בלפוריה, אחר-כך - לרבה של קריית חיים, ולאחר מכן של נתניה.כאן ייחד את עיקר זמנו להחדרת הדת ולפיתוח החינוך הדתי. הקים את ישיבת "תפארת נתניה". נודע במלחמתו על שמירת השבת.
נמצא בשכונת משכנות זבולון