מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לוין אריה, הרב 1885 - 1969

רב האסירים. יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1905. בירושלים ראו בו צדיק. מילא תפקיד של רב בבתי חולים ובבתי כלא. היה כאביהם של אנשי המחתרות אסירי השלטון הבריטי, ומכאן כינויו "רב האסירים".

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קרית נורדאו