מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לבון (אחים), זליג ופנחס

לבון (אחים), זליג ופנחס - שדרות - קריית נורדאו. ע"ש האחים זליג ופנחס לבון (לוביניקר). לבון זליג - (1975-1893). יליד גליציה.
למד בבית המדרש של האדמו"ר מקופיצינצה, עיר הולדתו. כבר בהיותו בן 15 נמשך לציונות. במלחמת העולם הראשונה עסק בעבודה ארגונית בענייני הנוער. חבר "צעירי ציון" ו"התאחדות". ממארגני הסניפים למפלגה בגליציה.
ב-1923 נאסר בידי הפולנים למשך חודשים. עלה ארצה ב-1924 ועבד בביהח"ר "סיליקט" ובבניין.ב-1929 נתמנה למזכיר הסתדרות הפקידים בת"א. מ-1973 מזכיר ועדת השיכון שליד מועצת פועלי ת"א. מנהל "שיכון עובדים". על שמו גנים ציבוריים בחיפה ובחולון. לבון פנחס - (1976-1904). מנהיג פועלים, פולמוסן מופלג, חבר כנסת ושר.
יליד קופיצינצה שבגליציה. בוגר אוניברסיטה בלבוב. מזכיר תנועת הנוער "גורדוניה" בגליציה מ-1925, ובפולין מ-1927. עלה ארצה ב-1929. ממנהיגיה הבולטים של מפלגת "הפועל הצעיר" ומפא"י. המזכיר הכללי של ההסתדרות בשנים 1950-1949 ובשנים 1961-1956. חבר כנסת. בשנים 1952-1950 שר החקלאות, בשנים 1955-1953 שר הביטחון.
בעקבות ה"פרשה" הודח מכל תפקידיו. אוהדיו ותומכיו הרבים שהאמינו בצדקתו וסברו שנעשה לו עוול, הקימו את קבוצת "מן היסוד", וזו פרשה ממפא"י ב-1965. לבון חיבר כמה ספרים בנושא "גורדוניה" ותנועת הפועלים.
נמצא בשכונת קרית נורדאו