מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כפר עידוד

הדרך המובילה ל"כפר עידוד", פרויקט המגורים והתעסוקה למוגבלים בנתניה.
נמצא בשכונת בן ציון