מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כפר אוריה

ע"ש ישוב בשפלת יהודה, שנוסד ב-1912 כחווה ומושבה, נחרב בפרעות 1929. שוקם ב-1944, ע"ש קבוצת סתתים. ננטש במלחמת העצמאות ושוקם מחדש כמושב ב-1949 ע"י מפוני הכפר במלחמת העצמאות.
מפוני כפר אוריה במלחמת העצמאות יושבו במקום זה.
נמצא בשכונת מחנה יעקב