מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מחנה יעקב

מחנה יעקב (נווה יעקב) - הוקמה על-ידי מפוני היישוב נווה יעקב בתקופת מלחמת העצמאות. השכונה נקראה גם "כפר אוריה".

רחובות בשכונה