מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כהן אלי 1924 - 1965

איש ביון. יליד מצרים. עלה ארצה ב-1957 והצטרף לשירות הביטחון הישראלי. רב מרגלים אשר עלה בידיו ליצור קשרים בממשל הסורי. נתפס שם ב-1965 והוצא להורג. על-שמו נקרא קיבוץ אל-על בגולן. בנתניה נושא את שמו בית "אלי כהן", מועדון של ההסתדרות.
נמצא בשכונת נאות הרצל