מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ירמיהו בן חלקיהו (מאה 6-7 לפסה"נ)

נביא מכוהני ענתות. תחילת נבואתו בימי המלך יאשיהו. ניבא כי נבוכדנאצר מלך בבל יכבוש את יהודה. את נבואותיו רשם סופרו ברוך. ב-588 נאסר והוחזק בכלא עד חורבן הבית הראשון. דרש תיקונים חברתיים כתנאי לקיום המדינה. הטיף לכניעה לבבל. בני דורו לא הבינו את עמדתו, גינוהו וראו בו בוגד. מייחסים לו את מגילת איכה. נבואותיו נכללו בספר הנושא את שמו.
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)