מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ירושלים

בירת מדינת ישראל, עיר הקודש. גם לאחר כיבוש הארץ ע"י יהושע נשארה ירושלים בידי היבוסי עד שכבשה דוד המלך ועשאה למרכז המדיני והדתי של ישראל. בנו שלמה בנה בה את בית המקדש. לאחר הפילוג בממלכה בתקופת רחבעם בן-שלמה היתה לבירת יהודה.בירושלים מקומות קדושים לכל הדתות. שמות רבים לה, והיא קרויה גם "עיר השלום".
לאחר מלחמת ששת הימים אוחדה העיר מחדש.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)