מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יפתח הגלעדי

שופט ומושיע בישראל. ניצח את בני עמון. נדר נדר להקריב לה' את אשר יצא ראשון מביתו לכשישוב מנצח מהמלחמה. בתו היחידה יצאה לקראתו, והוא קיים את נדרו.
נמצא בשכונת נאות הרצל