מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ילין דוד 1864 - 1941

מחנך וחוקר. עשה רבות לפיתוח העברית ללשון דיבור. מראשי היישוב היהודי בארץ-ישראל. ייסד וניהל את בית המדרש העברי למורים בירושלים, השתתף בייסוד הספרייה הלאומית, סניף "בני ברית" ו"ועד הלשון". נשיא אספת הנבחרים והוועד הלאומי. סגן ראש עיריית ירושלים בשנים 1920 - 1925. חיבר ספרים בנושא הבלשנות העברית, המקרא ושירת ספרד.
נמצא בשכונת אום ח'אלד (שכונה)