מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יוחנן הסנדלר (המאה השניה לסה"נ)

תנא מתלמידיו של רבי עקיבא. יליד אלכסנדריה. עשה לחידוש לימוד התורה ולשיקום חיי הציבור. לפי המסורה מצוי קברו במירון ליד קברו של רבי שמעון בר-יוחאי
נמצא בשכונת נאות הרצל