מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יואב בן צרויה

אחיינו ושר צבאו של דוד (שמואל ב כו, ו).
נמצא בשכונת נאות הרצל