מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יהושע בן נון

תלמידו ויורשו של משה רבנו. משבט אפרים. היה אחד מ-12 המרגלים שנשלחו לתור את כנען. העביר את ישראל במעבר הירדן. כבש את כנען וחילק את הארץ בין השבטים.
נמצא בשכונת נאות הרצל