מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

טביב אברהם, הרב 1889 - 1950

יליד תימן. עלה ארצה ב-1907. חבר הכנסת הראשונה.ראש העדה התימנית בארץ.
נמצא בשכונת בן ציון