מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חן שדרות

לכבוד יפי האזור.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)