מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חורגין פנחס 1894 - 1957

נשיא "המזרחי" בארה"ב. יליד ביילורוסיה. ב-1915 היגר לארה"ב. פעל לפיתוחה של "ישיבה יוניברסיטי". ב-1955 עלה ארצה וכיהן כנשיאה הראשון של אוניברסיטת "בר-אילן". כתב מחקרים על התרגום וימי בית שני.