מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

זמנהוף אליעזר לודוויג 1859 - 1917

רופא ובלשן יהודי יליד פולין. עסק בחקר הלשון האידית. הוגה הרעיון של לשון בינלאומית פשוטה ויוצרה של שפה זו, "אספרנטו" שמה. ב-1887 הופיע פרסומו "לשון בין-לאומית", והוא חתם עליו בכינוי "הרופא של התקווה".
ב-1905 בצרפת כינס את הקונגרס הבינלאומי הראשון של האספרנטיסטים, ובעקבותיו כינס עוד קונגרסים רבים בנושא זה. הלשון זכתה להצלחה רק אחרי מותו. כתב מאמרים וחוברות בנושא היהדות, נמנה עם ראשוני "חיבת ציון". נפטר בוורשה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)