מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

זמבה מנחם, הרב 1883 - 1943

רב וחבר מועצת הרבנים בוורשה, מזכיר מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל", חיבר ספרים בהלכה.בירך על מרד גטו ורשה. הנוצרים הציעו להוציאו מהגיטו, אך הוא דחה את הצעתם ונספה בגטו.