מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

זייד אלכסנדר 1886 - 1938

ממיסדי השומר. יליד סיביר. ב-1904 עלה ארצה עם ראשוני העלייה השנייה. ב-1907 היה ממייסדי "בר-גיורא", וב-1909 ממייסדי "השומר". התיישב בכפר גלעדי. ב-1926 עבר לשיח' אברק שבגבעות אלונים מעל עמק יזרעאל, שם חי עם משפחתו ושם נרצח בידי בדווי. על-שמו גבעות זייד, ועליהן הוקמה אנדרטה לזכרו: פסל השומר הרכוב על סוסו.

רחובות בשכונה