מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

זוארץ פריגה, הרב 1907 - 1995

ח"כ ורב יליד לוב. בהיותו בן 21 הוסמך לרבנות. העמיד דורות של תלמידים, ואת כולם חינך על אהבת הארץ. הקים את "גדוד מגיני השפה העברית" אשר הקפידו על כך שבקהילה ידברו עברית, ייסד את מועדון "בן-יהודה" אשר עסק בהוראת השפה העברית לבני הקהילה, עמד בראש הג'וינט בטריפולי וסייע לקהילה לאחר מלחמת העולם השנייה ובעת העלייה לארץ.
ב-1949 עלה למעברת "שבות עם" (בית ליד), ושם ניהל את בית הספר הממ"ד וכן ייסד את ועד קהילת לוב. משנת 1955 - חבר כנסת מטעם המפד"ל ויו"ר הוועדה לשירותים ציבוריים. קיבל את התארים "יקיר החינוך הדתי" ו"יקיר העיר נתניה".